การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

พฤศจิกายน 11, 2013 pla No comments
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 วันที่ 25 ธันวาคม 2554
 ณ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
          2. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนในการขอย้ายคืนถิ่น
          โดยมี นายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม
การดำเนินงาน
          โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุม
ผลงาน
          คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบตามวาระการประชุม

   
  
  
  
  
  
  
  
  

Related Posts

No Comments

ใส่ความเห็น

การติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเเก้ว เลขที่120 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว, 27000 โทรศัพท์ : 0-3724-1490 โทรสาร: 0-3724-1490 ต่อ 11 E-mail :ssrk1043@obecmail.obec.go.th

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image