การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

พฤศจิกายน 11, 2013 pla No comments
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 วันที่ 25 ธันวาคม 2554
 ณ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
          2. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนในการขอย้ายคืนถิ่น
          โดยมี นายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม
การดำเนินงาน
          โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุม
ผลงาน
          คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบตามวาระการประชุม

   
  
  
  
  
  
  
  
  

Related Posts

No Comments

ใส่ความเห็น

Scroll to Top
image