กิจกรรมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 11, 2013 pla No comments
กิจกรรมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์
วันที่ 8 – 9  กุมภาพันธ์  2555
ณ  โรงเรียนสระแก้ว
 
วัตถุประสงค์
          เนื่องด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2555
ในการนี้โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจึงได้จัดทำโครงการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3,4 และ 6 ไปทัศนศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม
          – เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูดาว กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
          – เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงสมรรถภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ นางสุจิตตรา เพียสีนุย
การดำเนินงาน
          โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
ผลงาน
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,5และ 6 จำนวน 750 คน และคณะครูจำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม

  
  
  
  
  
  
  

Related Posts

No Comments

ใส่ความเห็น

การติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเเก้ว เลขที่120 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว, 27000 โทรศัพท์ : 0-3724-1490 โทรสาร: 0-3724-1490 ต่อ 11 E-mail :ssrk1043@obecmail.obec.go.th

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image